Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Plan de reorganizare S.C. Casa Olteanu S.R.L.

În data de 23.04.2013 a fost depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Casa Olteanu S.R.L. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Olteanu Marian. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 24.05.2013, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

PDF descarcă document (PDF)

MRL anunţă menţinerea unei poziţii financiare solide în clasamentul UNPIR

Clasamentul anual al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă indică faptul că MRL îşi menţine poziţia în primele 10 firme de insolvenţă din România, cu venituri anuale de peste 3,9 mil lei. “Rezultatele financiare obţinute de MRL în anul 2012 sunt consecinţa muncii şi a efortului depus de echipa MRL pentru a răspunde cu excelenţă tuturor solicitărilor, dar și provocărilor întâmpinate pe parcursul procedurii. Apreciem încrederea pe termen lung pe care ne-o acordă partenerii noştri, iar principalul obiectiv rămâne în continuare satisfacția acestora, fie ei creditori într-o procedură de insolvență ori beneficiarii consultanței oferite de societatea noastră, prin servicii ireproșabile.” – Corneliu Mititelu, Asociat Coordonator Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Cu o experienţă de peste 11 ani în domeniu, MRL este lider pe piaţa de profil cu cel mai mare număr de practicieni în insolvenţă și colaboratori, dând dovadă de spirit de competență în toate acţiunile întreprinse.

Anunţ important cu privire la drepturile salariale de la S.C. AVICOLA S.A.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Avicola Iaşi S.A., cu sediul în mun. Târgu Frumos, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 44, jud. Iaşi, C.U.I. RO1975100, 322/353/1991, potrivit sentinţei comerciale nr. 615/S din data de 27.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 8893/99/2009 (622/2009), anunţă

începând cu data de 11.12.2012, în intervalul orar 08.00-12.00la sediul S.C. Avicola Iaşi S.A. din loc. Târgu Frumos, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 44, jud. Iaşi, vor fi achitate parţial, în produse (carne)/în lei, drepturile salariale izvorâte din raporturile de muncă născute anterior datei de deschidere a procedurii, după lista ataşată prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare.

 

PDF descarcă document (PDF)

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiş S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în Mun. Timişoara, str. Armoniei, nr. 27A, jud. Timiş, C.U.I. 14591276, nr. de înreg. O.R.C. J35/587/2002, potrivit încheieriinr. 1950 din data de 27.09.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 8738/30/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 33 alin. (6), art. 35 din acelaşi act normativ,

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L., prin încheiereanr. 1950 din data de 27.09.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 8738/30/2012.


Notificare debitoare S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L.
PDF descarcă document (PDF)

Notificare asociat si administrator MOLDOVAN MIRCEA
PDF descarcă document (PDF)

Notificare asociat si administrator R.E.M. MAŞINI UNELTE S.R.L.
PDF descarcă document (PDF)

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO