Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Anexa plan rectificare

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. CASA OLTEANU S.R.L. Iaşi, cu sediul social în sat Vişan, comuna Bârnova, jud. Iaşi, C.U.I. RO17870631, nr. de înreg. O.R.C. J22/2073/2005, numit prin Încheierea nr.155 din data de 29.06.2012, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 3312/99/2012(207/2012), anunță:

În data de 15.11.2013 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Casa Olteanu S.R.L. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Olteanu Marian, însoțit de Anexa 5 (care cuprinde tabelul definitiv actualizat) și Anexa 6 (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificate în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 1246 din data de 01.11.2013 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 3312/99/2012/a2. Astfel, Anexa 5  înlocuiește înlocuiește tabelul definitiv al creditorilor cuprins în planul de reorganizare la filele 24-27 iar Anexa 6 programul de plată a creanțelor cuprins în planul de reorganizare în Anexa 4 și la filele 68-70. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 12.12.2013, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace si inregistrata la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Iași, la sediul debitoarei din sat Vişan, comuna Bârnova, judetul Iaşi și la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, pe cheltuiala solicitantului.

PDF descarcă document (JPG)

Procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor CET

Procură specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Centrala Electrică de Termoficare (C.E.T.) Iaşi S.A.

 PDF descarcă document (PDF)

Guvernul a alocat suma de 1,754 mii lei pentru disponibilizații de la Termica SA Suceava!

Conform hotărârii nr. 642/2013 din 26,08,2013, guvernul a dispus alocarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2013 a fondurilor destinate plăţii în acest an a venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA – SA Suceava.

Astfel, pentru angajaţii care vor fi disponibilizaţi de la Societatea TERMICA SA SUCEAVA a fost alocată suma de 1.754 mii lei. Conform planului de disponibilizare aprobat, până în luna noiembrie vor fi disponibilizate în total 295 de persoane.

SC TERMICA SA din Suceava a intrat în procedură generală de insolvență în data de 18.06.2013 și a fost desemnat administrator judiciar consorțiul format din: Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, MGA Insovency SPRL și ACCERR IPURL.

Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL a fost numit administrator judiciar al SC TERMICA SA Suceava

SC TERMICA SA din Suceava a intrat in procedura generala de insolventa in data de 18.06.2013  si a fost desemnat administrator judiciar consortiul format din: Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, MGA Insovency SPRL si ACCERR IPURL.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, din 1 iulie 2013, cu unanimitate de voturi, a fost desemnat administrator special al societatii SC TERMICA SA domnul Dumitrescu Ovidiu Clemente. De precizat faptul ca rolul administratorului special este de a reprezenta interesele actionarilor in cadrul procedurii.

Prima sedinta a Adunarii Creditorilor va avea loc in data de10.09.2013, ora 11:00, la sediul societatii SC TERMICA SA din Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, judetul Suceava.

Adunarea creditorilor a aprobat planul de reorganizare al S.C. Casa Olteanu S.R.L. (2)

In cadrul adunarii creditorilor din data de 24.05.2013 a fost aprobat planul de reorganizare al S.C. Casa Olteanu S.R.L. propus de administratorul special.


Conform planului de reorganizare, necesitatea aplicarii procedurii de reorganizare vizeaza doua cai:


"- din punct de vedere economic este un mecanism care permite comerciantului aflat intr-o stare precara din punct de vedere financiar, sa se redreseze si sa-si urmeze comertul prin adoptarea unei politici corespunzatoare de management, marketing, organizatorice si structurale,


- din punct de vedere social reorganizarea societatii CASA OLTEANU S.R.L. si continuarea activitatii sale isi manifesta efectele prin pastrarea in viata a unui angajator important in plan local, acest aspect urmand a avea impact si asupra pietei muncii din zonele unde isi desfasoara societatea activitatea”.

Alte articole: www.ziarulevenimentul.ro

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO