Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

MRL anunță achitarea parțială a salariilor restante pentru S.C. AVICOLA IAȘI S.A.

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Avicola Iaşi S.A., anunță faptul că începând cu data de 15.04.2014, la sediul S.C. Avicola Iaşi S.A. din loc. Târgu Frumos, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 44, jud. Iaşi, vor fi achitate parţial, în produse (carne)/în lei, drepturile salariale izvorâte din raporturile de muncă născute anterior datei de deschidere a procedurii, după lista ataşată prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare.

 PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare S.C. Muntele Mic Superski S.R.L.

În data de 02.12.2013 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Muntele Mic Superski S.R.L. Timișoara, întocmit de societatea debitoare, prin administrator special, Buna Horatiu, domiciliat in Timisoara, str Stuparilor nr 45 A sc B ap 19. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 08.01.2014, ora 13.00, la sediul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Timiș și la sediul ales al administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar www.insolventa.ro.

 PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare S.C. Starmod S.A.

În data de 13.12.2013 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Starmod S.A. Suceava, propus de către administratorul judiciar. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 14.01.2014, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, pot fi studiate la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Suceava, la sediul debitoarei din mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava și la sediile administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi și din mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava pe cheltuiala solicitantului.

 PDF descarcă document (PDF)

MRL anunță achitarea parțială a salariilor restante pentru SC AVICOLA IAȘI S.A.

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Avicola Iaşi S.A., anunță faptul că începând cu data de 16.12.2013, în intervalul orar 08.00-12.00, la sediul S.C. Avicola Iaşi S.A. din loc. Târgu Frumos, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 44, jud. Iaşi, vor fi achitate parţial, în produse (carne)/în lei, drepturile salariale izvorâte din raporturile de muncă născute anterior datei de deschidere a procedurii, după lista ataşată prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare.

 PDF descarcă document (PDF)

Anexa plan rectificare

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. CASA OLTEANU S.R.L. Iaşi, cu sediul social în sat Vişan, comuna Bârnova, jud. Iaşi, C.U.I. RO17870631, nr. de înreg. O.R.C. J22/2073/2005, numit prin Încheierea nr.155 din data de 29.06.2012, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 3312/99/2012(207/2012), anunță:

În data de 15.11.2013 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Casa Olteanu S.R.L. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Olteanu Marian, însoțit de Anexa 5 (care cuprinde tabelul definitiv actualizat) și Anexa 6 (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificate în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 1246 din data de 01.11.2013 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 3312/99/2012/a2. Astfel, Anexa 5  înlocuiește înlocuiește tabelul definitiv al creditorilor cuprins în planul de reorganizare la filele 24-27 iar Anexa 6 programul de plată a creanțelor cuprins în planul de reorganizare în Anexa 4 și la filele 68-70. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 12.12.2013, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace si inregistrata la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Iași, la sediul debitoarei din sat Vişan, comuna Bârnova, judetul Iaşi și la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, pe cheltuiala solicitantului.

PDF descarcă document (JPG)

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO