Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Oportunitate de investiție: fosta bază sportivă la 30 km de Sibiu cu 3€/zi/camera. Bonus=terenuri

MACHETA BT ACTIV 4 554 pxl

MRL vinde fosta baza sportiva Mecanica Marsa, o zonă cu aer nepoluat. Proprietatea este formată din:

  • 2 terenuri de fotbal cu pista de atletism si tribuna din beton, teren de rugby, teren de tenis si volei, avand suprafata totala de 72.391 mp
  • hotel sportiv P+3E, dota cu 68 camere, suprafata utila totala de 1.600 mp
  • dispune de utilitati: apa, canal, gaz, electricitate.

Proprietatea este scoasă la vânzare prin licitaţie publică cu strigare organizată în data de 30.03.2018 ora 09:00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj.

Rata estimată de 3€/zi/camera se adresează persoanelor eligibile pentru credite bancare, nu include dobânzile și comisioanele bancare și este calculatată pentru 20 ani.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.03.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar MRL.

Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului. Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Portofoliu – MECANICA S.A. Componența și descrierea activelor scoase la vânzare, precum și condițiile de participare (inclusiv condiția prezentării dovezii de depunere a garanției de participare), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj.

Publicatia de Vanzare - [Detalii]

Mai multe detalii la: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobil: 0758-049.900
Fix: 0232-243.864
www.insolventa.ro

Oportunitate de investiție industrială/logistică la 30 km de Sibiu cu 0.87€/mp/suprafata construita hala/luna. BONUS=teren

MACHETA BT ACTIV 2 554 pxl

MRL vinde fosta hala industriala si cladire administrativa Mecanica Marsa, proprietate formată din:

  • hala de productie cu suprafata totala utila de 7400 mp,  h: 10m, cu 7 poduri rulante de 20.5 tf si echipamente tehnologice.
  • cladire administrativa P+2E si suprafata utila totala de aprox. 1230 mp
  • amplasate pe teren in suprafata de 49.740 mp
  • dispune de utilitati: apa, canal, gaz, electricitate.

Proprietatea este scoasă la vânzare prin licitaţie publică cu strigare organizată în data de 30.03.2018 ora 09:00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj.

Rata estimată de 0.87€/mp/suprafata construita hala/luna se adresează persoanelor eligibile pentru credite bancare, nu include dobânzile și comisioanele bancare și este calculatată pentru 20 ani.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.03.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar MRL.

Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului. Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Portofoliu – MECANICA S.A. Componența și descrierea activelor scoase la vânzare, precum și condițiile de participare (inclusiv condiția prezentării dovezii de depunere a garanției de participare), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj.

Publicatia de Vanzare - [Detalii]

Mai multe detalii la: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobil: 0758-049.900
Fix: 0232-243.864
www.insolventa.ro

Oportunitate de investiție industrială/logistică la 30 km de Sibiu cu 0.86€/mp/suprafata construita hala/luna. BONUS: teren

MACHETA BT ACTIV 1 554 pxl

 MRL vinde fostele hale industriale si cladiri administrative Mecanica Marsa, proprietate formata din:

  • Hale de productie cu suprafata totala construita de 8.353 mp. O hala are inaltime 10m, cu 2 deschideri de 20 m fiecare si are in dotare 4 poduri rulante
  • spatii administrative 2S+P+2E  cu suprafata utila totala de 3673 mp amplasate pe teren în suprafață de 48,817 mp
  • dispune de utilitati: apa, canal, gaz, electricitate 220v/380v

Proprietatea este scoasă la vânzare prin licitaţie publică cu strigare organizată în data de 30.03.2018 ora 09:00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj.

Rata estimată de 0.86€/mp/suprafata construita hala/luna se adresează persoanelor eligibile pentru credite bancare, nu include dobânzile și comisioanele bancare și este calculatată pentru 20 ani.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.03.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar MRL.

Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului. Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Portofoliu – MECANICA S.A. Componența și descrierea activelor scoase la vânzare, precum și condițiile de participare (inclusiv condiția prezentării dovezii de depunere a garanției de participare), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, etaj 1, Birou 42, judet Cluj.

Publicatia de Vanzare - [Detalii]

Mai multe detalii la: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobil: 0758-049.900
Fix: 0232-243.864
www.insolventa.ro

Anunt selectie societate de expertiza contabila

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorilor S.C. Acva Instal S.R.L. Piatra Neamţ şi S.C. 3T Construct S.R.L. Piatra Neamţ, ambii cu sediul în mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 2, bl. C7, sc. B, ap. 23, jud. Neamț, vă invită să depuneţi oferta de servicii pentru tinerea evidentei contabile a celor doua societati, până pe data de 21.03.2018, ora 12.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din mun. Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamt. Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 26.03.2018, ora 15.00. Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu preţul solicitat lunar. Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs., documente din care reiese că sunteţi calificat şi autorizat în prestarea unor astfel de servicii. În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-132.477.

Anunt selectie evaluator TRANSALDEA S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului TRANSALDEA  SRL C.U.I. 1220926 nr. de înreg. O.R.C. J26/193/1991 cu sediul Loc. Tg Mureş, Strada Moldovei, Nr. 8, ap.2, Judet Mureş, potrivit Incheierii nr.367 din data de 08.06.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mures, în dosarul nr. 609/1371/2016, vă invită să depuneţi oferta de servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare a activelor aflate în patrimoniul TRANSALDEA S.R.L., în conformitate cu Standardele de Evaluare, până la data de 23.03.2018, ora 17:00, la sediul procesual ales al lichidatorului  judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Tg Mures, Piata Victoriei, nr.20, ap. 13, jud. Mures, sau pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deschiderea ofertelor va fi efectuată în data de 26.03.2018, ora 12.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină obligatoriu preţul şi termenul de executare a lucrării.
Solicităm, de asemenea ca oferta dvs. să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana juridică este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat (EPI si EBM) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI si EBM, iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

În situaţia în care consideraţi necesară o informare mai detaliată a celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la nr. tel. 0755-049902

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO