Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Plan de reorganizare Melcret AT

Subscrisele, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi LD Expert Grup I.P.U.R.L. Huşi, în calitate de administratori judiciari ai debitorului S.C. Melcret-At S.R.L. Galați, cu sediul in mun. Galați, str. Tecuci, nr. 159, jud. Galați, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J17/3178/1994, CUI: RO 6592475, numite potrivit Sentintei nr. 1220 din data de 12.09.2012, pronunţată de Tribunalul Galați, în dosarul nr. 4658/121/2012, anunță:

În data de 14.08.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare al debitoarei S.C. Melcret-At S.R.L. Galați, întocmit de administratorul special al societății debitoare, dl. Teodorescu Alexandru. Data când se va vota cu privire la Planul de reorganizare propus a fost stabilită pentru 18.09.2014, ora 13.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Galați, str. Portului, nr. 20, parter, trons 1, camera 15, jud. Galati. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

PDF descarcă document (PDF)

Procura speciala pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor HALA CENTRALĂ S.R.L. IAȘI

Procură specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. HALA CENTRALĂ S.R.L. IAȘI


  PDF descarcă document (PDF)


  PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare Bauvest Comserv

În data de 30.06.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Bauvest Comserv S.R.L. Braşov, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-nul Bălăşcan Eduard Laurian. Prin adresa din data de 21.07.2014 S.C. Bauvest Comserv S.R.L. Prejmer-Brașov a înaintat administratorului judiciar erata la Planul de reorganizare, iar prin adresa din data de 22.07.2014 - Graficul de eșalonare a plăților în cadrul vânzării bunurilor imobile ale debitoarei – parte integrantă a Planului de reorganizare. În data de 23.07.2014 societatea debitoare, prin administrator special, a depus la dosarul cauzei graficul de eșalonare a plăților în cadrul vânzării bunurilor imobile a debitoarei – parte integrală a Planului de reorganizare. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 26.08.2014, ora 11.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Brasov, str. Toamnei, nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 4, jud. Brasov. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

  PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare Moldomobila

În data de 01.07.2014 s-a transmis la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Moldomobila S.A. Iași, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dna. Țilică Verginia, însoțit de Anexa IV (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificată în conformitate cu tabelul definitiv al creanțelor S.C. Moldomobila S.A. Iaşi întocmit la data de 18.12.2012 de către administratorul judiciar. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 25.07.2014, ora 10.00, la sediul societății debitoare S.C. Moldomobila S.A. din mun. Iaşi, str. Bucium, nr. 34, jud. Iaşi. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

  PDF descarcă document (PDF)

  PDF Anexă la planul de reorganizare (PDF)

Plan de reorganizare Prislact S.R.L. Flămânzi - Botoşani

În data de 21.05.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi-Botoșani însoțit de Anexa 10 (care cuprinde programul de plată a creanțelor) rectificată în conformitate cu tabelul definitiv actualizat al creanțelor S.C. Prislact S.R.L. Flămânzi-Botoșani întocmit la data de 05.03.2014 de către administratorul judiciar. Data cand se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 24.06.2014, ora 12.00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Botoşani, la sediul debitoarei din oraș Flămânzi, jud. Botoşani și la sediile administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi și din mun. Botoșani, str. Teatrului, nr. 3 A, et. 5, cod poștal 710238, jud. Botoșani, pe cheltuiala solicitantului.

  PDF descarcă document (PDF)

  PDF Anexă la planul de reorganizare (PDF)

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO