Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Plan de reorganizare Icanast SRL

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Galaţi, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Icanast S.R.L. Galaţi, cu sediul social în Mun. Tecuci, str. Traian, nr. 7, jud. Galaţi, C.U.I. 9160765, nr. de înreg. O.R.C. J17/117/1997, potrivit Sentinţei nr. 732/01.09.2014, pronunţată de Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a Civilă - Faliment, în dosarul nr. 3486/121/2014, anunţă:

În data de 09.01.2015 s-a depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare al debitoarei S.C. Icanast S.R.L. Galaţi,  întocmit de administratorul special al societăţii debitoare, dna. Beţa Rodica. Data când se va vota cu privire la Planul de reorganizare propus a fost stabilită pentru 12.02.2015, ora 14,00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Galaţi din mun. Galaţi, str. Portului, nr. 20, tronson I, parter, cam. 15, jud. Galaţi.

  PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare SC CRISALIN BUSINESS SRL

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. CRISALIN BUSINESS S.R.L., cu sediul social în Arad, str. Trenului, nr.73, jud Arad, nr. de înreg. O.R.C. J02/1989/2006, C.U.I. 19151020, potrivit Încheierii nr. 1065 din data de 29.10.2014, pronunţată de Tribunalul Arad, în dosarul nr. 3513/108/2014, anunță:

În data de 28.11.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. CRISALIN BUSINESS S.R.L Arad, întocmit de administratorul special.  Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilită pentru 13.01.2014, ora 14.00, la sediul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș.

PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare SC Hala Centrală SRL Iași

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Hala Centrală S.R.L. Iași, cu sediul social în mun. Iași, str. Anastasie Panu, nr. 46, spațiul S 1.16, demisol centru comercial ”Hala Centrală”, jud. Iași, C.U.I. RO 29659760, nr. de înreg. O.R.C. J22/191/2012, potrivit Încheierii nr. 329 din data de 04.07.2014, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 5624/99/2014 (372/2014), anunță:

În data de 10.12.2014 s-a depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare al debitoarei S.C. Hala Centrală S.R.L. Iași, propus de societatea debitoare prin administratorul special Fălcuța Aurora. Data când se va vota cu privire la Planul de reorganizare propus a fost stabilită pentru 14.01.2015, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

PDF descarcă document (PDF)

Procuri speciale pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la debitorul TURISM MOLDOVA S.A. IAȘI

Procura persoana fizica
PDF descarcă document (PDF)

Procura persoana juridica
PDF descarcă document (PDF)

Plan de reorganizare Westmotors

În data de 08.09.2014 a fost transmis la dosarul cauzei Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Westmotors S.R.L. Ghiroda-Timiș, întocmit de societatea debitoare prin administrator special, dl. Ecsedi Filip Mircea. Data când se va vota cu privire la Planul de Reorganizare propus a fost stabilita pentru 08.10.2014 ora 11.00, la sediul societății debitoare din loc. Ghiroda, sat Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 88, jud. Timiș. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minim 2 ore înainte de ora ținerii ședinței.

Planul de reorganizare, inclusiv anexele, poate fi studiat la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Timiș, la sediile administratorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași și din mun.Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș, pe cheltuiala solicitantului.

 PDF descarcă document (PDF)

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO