Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Anunt selectie evaluator BSR Estate SRL, pentru impozitare

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului BSR Estate S.R.L. Iași, cu sediul social în mun. Iași, str. Zugravi, nr. 24, corp clădire C1, cam. 10, et. P, jud. Iași, C.U.I. RO 22812394, nr. de înreg. O.R.C. J22/3314/2007, potrivit Încheierii din data de 17.09.2014, pronunţată de Tribunalul, vă învităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unor rapoarte de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru realizarea lucrărilor de evaluare antrepozitelor frigorifice Tamaz frigo carne (actualmente BSR Estate S.R.L.), pentru impozitarea clădirilor;
Ofertele se vor depune până la data de 03.03.2017, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași.

Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii: preț, termen de execuție și modalități de plată, cu mențiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, după valorificarea activelor ce trebuiesc evaluate. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de certificatul de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat în vederea efectuării acestei lucrări iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide până la data de 03.03.2017, ora 12.00”.
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.
Menționăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecții de oferte în scopul desemnării societății care va întocmi lucrarea de evaluare a activelor aflate în proprietatea societății debitoare.
Dat fiind starea juridică a societății – insolvență, contravaloarea serviciilor de evaluare se va achita în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active.
Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, tel mobil: 0578/049.904.

Anunt selectie evaluator BSR Estate SRL

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului BSR Estate S.R.L. Iași, cu sediul social în mun. Iași, str. Zugravi, nr. 24, corp clădire C1, cam. 10, et. P, jud. Iași, C.U.I. RO 22812394, nr. de înreg. O.R.C. J22/3314/2007, potrivit Încheierii din data de 17.09.2014, pronunţată de Tribunalul, vă învităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unor rapoarte de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru realizarea lucrărilor de evaluare a antrepozitelor frigorifice Tamaz frigo carne (actualmente BSR Estate S.R.L.), necesare în procedura insolvenței.

Ofertele se vor depune până la data de 03.03.2017, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași.


Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii: preț, termen de execuție și modalități de plată, cu mențiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, după valorificarea activelor ce trebuiesc evaluate. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de certificatul de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și atestat în vederea efectuării acestei lucrări iar în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide până la data de 03.03.2017, ora 12.00”.
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.
Menționăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecții de oferte în scopul desemnării societății care va întocmi lucrarea de evaluare a activelor aflate în proprietatea societății debitoare.
Dat fiind starea juridică a societății – insolvență, contravaloarea serviciilor de evaluare se va achita în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active.

Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231, tel mobil: 0578/049.904.

Anunt selectie evaluator Turism Moldova SA

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în  mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel: 0232-243.864, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , prin asociat coordonator - practician în insolvență, Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Turism Moldova S.A. Iași, C.U.I. RO1969001, Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/269/1991, cu sediul social în mun. Iaşi, Piaţa Unirii, nr. 1, jud. Iaşi, numit potrivit Sentinței civile nr. 66/31.01.2017, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia a II-a Civilă - Faliment, în dosarul nr. 7658/99/2014 (517/2014), învită societățile specializate să depună ofertă  în vederea întocmirii unor rapoarte de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru patrimoniul societății debitoare Turism Moldova S.A. Iași, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, până la data de 24.02.2017, ora 12.00.

  • Grand Hotel Traian**** Iași (68 de camere, un centru de conferințe cu 3 săli multifuncționale cu o capacitate totală de 550 persoane, Restaurant TRAIAN cu Salonul Clasic, Salonul Alb și Cocktail Bar, un bar amenajat în stil englezesc  London Pub și un bar tip cramă)
  • Hotel Astoria*** Iași (36 de camere, 1 sală de conferințe și un centru Spa)
  • Hotel Rapsodia**** Botoșani (154 camere, 3 săli de conferințe cu o capacitate totală de 600 persoane, un restaurant cu capacitate de 120 și o terasa in aer liber cu o capacitate de 80 locuri)


Condiții de fond: Solicităm ca oferta să conțină următoarele elemente obligatorii: preț, termen de execuție și  modalități de plată, cu mențiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, după valorificarea activelor ce trebuiesc evaluate. Oferta trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de certificatul de atestare din care să reiasă că societatea este calificată și atestată în vederea efectuării acestei lucrări iar în cuprinsul ofertei se va menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Condiții de formă: Oferta va fi depusă într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide până la data de 24.02.2017, ora 12.00”.
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.
Menționăm că oferta este necesară în vederea efectuării unei selecții de oferte în scopul desemnării societății care va întocmi lucrarea de evaluare a activelor aflate în proprietatea societății debitoare.
Dat fiind starea juridică a societății – faliment, contravaloarea serviciilor de evaluare se va achita în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2014, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0755.132.473.

Plan de reorganizare Uvertura City Mall SRL

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Filiala Suceava, in calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Uvertura City Mall S.R.L., cu sediul social in mun. Botosani, str. Cuza Voda, nr. 4, Hotel Rapsodia, corp nou, camera 213, etaj 2, jud. Botosani, C.U.I. RO23792260, nr. de inreg. O.R.C. J07/298/2008, numita potrivit Incheierii nr. 644/2015 din data de 05.11.2015, pronuntata de Tribunalul Botosani – Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. 2595/40/2015, in conformnitate cu prevederile art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 anunta:
In data de 15.07.2016 s-a transmis la registratura Tribunalului Botoșani Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Uvertura City Mall S.R.L. Botosani, intocmit de societatea debitoare prin administrator special, d-na Sandu Monica.
În data de 15.07.2016 s-a transmis la registratura Tribunalului Botoșani Planul de Reorganizare al debitoarei S.C. Uvertura City Mall S.R.L. Botoșani, întocmit de creditoarea Banca Transilvania S.A.
Data cand se va vota cu privire la Planurile de Reorganizare propuse a fost stabilita pentru 17.08.2016, la sediul S.C. UVERTURA CITY MALL S.R.L. din mun. Botosani, Calea Nationala, nr. 91, corp C1 – Complex Comercial Uvertura Mall, jud. Botosani. Creditorii pot vota si prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului, cu minimum 2 ore înainte de ora ședinței.
Planurile de reorganizare, inclusiv anexele, pot fi studiate la dosarul cauzei de la grefa Tribunalului Botosani si la sediul debitoarei, pe cheltuiala solicitantului. De asemenea, acesta este postat si pe site-ul administratorului judiciar

http://www.insolventa.ro/component/sobipro/?sid=1123:UVERTURA%20CITY%20MALL%20S.R.L.&catid=75

MRL organizeaza selectie de oferte pentru Fortus SA

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului FORTUS S.A. Iaşi, cu sediul în mun. Iași, b-dul Poitiers, nr.10, jud. Iași, anunță invitația de participare pentru selecția de oferte după cum urmează:

  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru evaluarea bunurilor din patrimoniul Fortus S.A. Iași
  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru întocmirea bilanțului de mediu nivel II pentru bunurile din patrimoniul Fortus S.A. Iași
  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru pentru atribuirea contractului de servicii de pază a patrimoniului societății Fortus S.A. Iași (13 posturi de pază fixe și 2 mobile)
  • anunţ pentru invitaţia de participare la ofertare pentru realizarea lucrării de evaluare pentru impozitare, conform prevederilor codului fiscal, OUG nr.8/2016, a activelor aflate în patrimoniul Fortus S.A. Iași

Pentru detalii suplimentare accesați link-ul de mai jos:

http://www.insolventa.ro/component/sobipro/?sid=1192:FORTUS%20S.A.&catid=75

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO