Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Anunt de supraofertare Tiberias 2000 S.R.L.

Se vinde  Proprietate imobiliară industrială - Fabrică preparate din carne, înscrisă în CF nr. 60071/Răcăciuni, nr. cad. 121/2, amplasată în intravilan, sat Răcăciuni, com. Răcăciuni, jud. Bacău, teren si constructii,  alcătuită din:
•    teren cu suprafața de 6.368,79 mp pe care se află edificate următoarele construcții industriale꞉

  • corp C1 – clădire fabrică (carmangerie +  lactate) cu suprafața construită de 1.481,31 mp, regim de înălțime꞉ P;
  • corp C2 – magazie cu suprafața construită de 194,39 mp;
  • corp C3 – șopron cu suprafața de 105,00 mp.
  • stație de epurare ape uzate (extratabulară);
  • bazin PSI cu volumul de 180 mc structură din beton armat, subteran (extratabular).

•    teren în indiviziune cu suprafața de 147,18 mp – cale de acces betonată, frontală la drumul principal asfaltat E85.
 Proprietatea imobiliara industrială - Fabrică preparate din carne este amplasată într-o zonă ocupată preponderant de spații industriale și spații de producție. Este racordată la rețea energie electrică și rețea gaze naturale. Rețelele de alimentare apă (se realizează printr-un puț forat) și canalizare (se realizează în fosă septică) sunt în regie proprie.
Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul minim de 250.000,00 Lei, exclusiv T.V.A.
Pasul de supraofertare reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă și este de: 25.000,00 Lei, exclusiv T.V.A.
Pentru a participa la procedură, ofertantul și supraofertanţii vor depune până la data de 21.05.2018, ora 12.00 documentele menționate în caietul de sarcini, ce se achiziționează de la lichidatorul  judiciar, ulterior achitării sumei de 1.000,00 lei, fără T.V.A. în contul de lichidare nr. RO06BTRL00401202433737XX deschis la Banca Transilvania S.A., având ca beneficiar S.C. Tiberias 2000 S.R.L. Bacău.
Supraofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Bacau, str. 22 Decembrie, nr. 36, bl.36, sc. D, ap. 2, Jud. Bacau, până la data de 21.05.2018, ora 12.00.
Activul nr. 1 - Proprietate imobiliară industrială - Fabrică preparate din carne, înscrisă în CF nr. 60071/Răcăciuni, nr. cad. 121/2, alcatuita din teren si constructii, amplasată în intravilan, sat Răcăciuni, com. Răcăciuni, jud. Bacău, aparține societății S.C. Tiberias 2000 S.R.L., cu sediul in mun. Bacau, str. Mihai Viteazu, nr. 4, bl. 4, sc. E, et.1, ap. 1, jud. Bacau, CUI RO12935780, J04/165/2000, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., desemnat potrivit Sentinței Civile nr. 1147/20.10.2011, pronunțată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 7083/110/2009**, și se vinde ca urmare a aprobării în cadrul Adunării creditorilor din data de 12.04.2018 a ofertei de cumpărare depusă de către S.C. Favorit Business S.R.L., pentru activul nr. 1 - Proprietate imobiliară industrială, situată în sat Răcăciuni, com. Răcăciuni, jud. Bacău.
Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Bacau, str. 22 Decembrie, nr. 36, bl.36, sc. D, ap. 2, Jud. Bacau, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 18.05.2018, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
- Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: fax: 0232-212.231, tel. 0755.132.478, 0232-243.864.

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO