Căutare

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu informații privind oportunități de afaceri, noutăți legislative și diverse soluții din practica judiciară.

Anunt selectie evaluator NATUR-FRUCT S.R.L.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului NATUR-FRUCT S.R.L., cu sediul social în Sat Dorneşti, Com. Dorneşti, str. Topitoriei, nr. 71/S, Jud. Suceava, C.U.I. 13325829, nr. de înreg. O.R.C. J33/390/2000, numit potrivit Sentinței nr. 91/06.02.2018 coroborată cu Îndreptarea de eroare materială din data de 07.02.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 8680/86/2013*, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele din patrimoniul societății debitoare NATUR-FRUCT S.R.L. Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași,  până la data de 09.05.2018, ora 13.00.

Analiza ofertelor se va face pe data de 10.05.2018.

Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.

Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și: 

a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul); 

b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2018 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri imobile; 

c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.

d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;

e) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunului menționat anterior, aflat în proprietatea societăţii debitoare.

Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la bunuri se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. intenţia de vizitare.

Relații suplimentare la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0751.084.083.

Telefon:+40.232.243.864
Fax:      +40.232.212.231
Web:     insolventa.ro

ISO